Problem with reindexing

Hei,

Jag lade til följande kod i en innholdstype:

 <input name="emnekode" required="false" type="text">
     <display>Emnekode</display>
     <xpath>contentdata/emnekode</xpath>
     <size value="4" />
     <maxlength value="4" />
    </input>

Sedan har jag gjort “Reindekser” men i innhold --> kild vises ikke taggen emnekode.

(Enonic v 4.7.9)
Kan ni hjelpe meg?

Mvh
Keyvan

Det vi gjorde var å velge reindeks på kun den innholdstypen det gjaldt.

Hi Keyvan,

Did you re-save any of the contents using this Content Type (CTY)? The data is not there for new input fields until a content is saved after it’s added. So that might be why it’s not indexed.

So:

 1. Update CTY
 2. Add text to this new feild
 3. Re-index
 4. Watch the “source” tab

Hei!

Jeg trodde man kunne unngå å måtte lagre innholdet får å få med feltet, kan hende jeg husker feil, men jeg trodde det var slik at når man valgte reindex på innholdstypen så ville den legge til det nye feltet i kilden.

Da må man hvertfall bare huske å legge inn sjekk i pluginkoden på at feltet finnes.

Carina

You must at least have some data stored in the field for it to appear in the index. If the content already exists, with data in the field re-indexing should do the job. Also - if I remember correctly you must specify that the field shall be indexed in your configuration too?

Yes, important detail I completely forgot.

You must define the index explicitly on the CTY in question.

From our docs:

<indexparameters>
 <index name="name" xpath="contentdata/name"/>
 <index name="birthdate" xpath="contentdata/dateofbirth"/>
</indexparameters>

Takk for svar

Det er nok jeg som bare husker litt feil, jeg var sikkert på at feltet dukket opp i kilden hvis man reindekserte innholdstypen.

Vi ønsket bare at dette feltet skulle bli tilgjengelig fra pluginkoden, og hadde glemt å ta med en sjekk på at feltet fantes, kun om det var tomt eller ikke, så da feiltet det stygt.

Man må vel ikke ha med feltet i indexparameters hvis ikke feltet skal være søkbart?

Men nå har vi hvertfall lagt inn en sjekk i pluginkoden på at feltet fins, så da fungerer det fint :smiley:

Carina

That is correct, only fields you actually want to index needs to be added as index parameters. The other fields will appear as “invisible” to searches.

Best regards,
Bobby