Content types does not show up in the admin console

Jeg har forsøkt å følge denne tutorialen: [http://xp.readthedocs.org/en/5.3/first-module/content-type/defining.html][1]

Innholdstypen “person” dukker imidlertid ikke opp i admin-grensesnittet. Hva er årsaken til dette? Prøvde å legge ved modulen som en zip, men det funka ikke (zip-filer er ikke godkjent format), så jeg har lagt den på Dropbox i stedet: https://www.dropbox.com/s/p9ynicuypmyecgg/nav-labs.zip?dl=0

En liten tilbakemelding: Det er litt forvirrende mappenavn i tutorialen. Man får først instruksjoner om å opprette en mappe som heter pages og views, men [senere][2] refereres det til mapper med navnene page og view (i entall).

Hei

Jeg kikket på koden og så at du har brukt // for å kommentere, mens i xml er det

<!-- kommentar -->

Kan du endre disse og se om det er det som er feilen?

Jeg ser at feil kommentar “tag” er brukt i dokumentasjonen. Dette bør endres så det ikke blir flere misforståelser.

Det var ikke det som var problemet. Har restartet server og kjørt gradle watch.

Jeg har testet koden din i exp 5.3.0 og der fungerer den fint etter at jeg fjernet // <6> taggene. Hvilken versjon bruker du?

Jeg bruker også 5.3.0. Den dukker faktisk opp her også nå. Merkelig :slight_smile:

“gradle watch” checker om de endringer du gör er helt nye eller kun en “remove space, add it again, then save”. Så det kan ha varit noe galt der. “gradle deploy” kan alltid prøves for å sikre att koden din blir deployet. Cmd + R (eller F5 på Windows) kan brukes for å laste om hele admin-grensesnittet fordi det kan ibland slite med å registrere endringer i Part configs og content types.

Jeg tror kanskje jeg ikke hadde markert siten da jeg trykket NEW. Jeg ser i hvert fall nå at det ikke dukker opp “person” når jeg velger NEW uten å ha markert siten…

I’m gonna switch over to English as we’re trying to keep discussions here in English for the benefit of people outside of Norway.

That is true, and I can see that this is a mistake done easily. When you click the “New” button in EXP the code checks what available content types there is out of a list of allowed content types for that specific location. Since nothing is selected beforehand you are working in the “root” and can only create basic Content Types that Enonic ships, like Site, Folder. When Site is selected that content types allows “Custom Contenttypes”, and that is the type you created with this “Person” contenttype.

I’ll check and see if this can be improved in the documentation. Thanks for bringing this to our attention!

1 Like

Thanks! I’ll post my questions in English from now on.

Just as an FYI - I sometimes experience the “gradle watch” command is “sleeping” (or something like that) when continuing work after the PC went to sleep. Stopping and then restarting the command fixes this, but it can be useful to keep half an eye on the console to see if the module/application is restarted.

1 Like