EnonicXP in partnership with Republic Bank?

Enonic version: XP 7.0.0 (Documentation)

I’m suprised to see that Enonic has joined partnership with Elastic Republic Bank. Nice feature? :smile:

Suppose you want to refer to the actual Elasticsearch (elastic.co) instead of Elastic line of credit (elastic.com)?
Here: (Enonic XP 7.0.0 documentation - Storage - first sentence)

NoSQL Data Store
Enonic XP ships with a unique and powerful document-oriented data storage built on the shoulders of popular search engine Elasticsearch.

3 Likes

Takk Sigrun for at du fant denne feilen i dokumentasjonen.
Har endret på dokumentasjonen, så fort som endringene blir godkjent så blir det endret på nettsidene også.

1 Like