Forbedringer av versjonshistorikken i Content Studio

I en tråd i kanalen #Webeditors på Slack ble det spurt om muligheter for å forbedre versjonshistorikken i Content Studio. Her er parafraserte ønsker:

  • å lett kunne holde oversikt over endringer og kommentarer til endringer gjort på sider og innholdselementer
  • å kunne sammenligne innholdet mellom to versjoner i versjonshistorikken for å se hva som endret seg,
    • f.eks en widget som differ iallefall master/draft og eventuelt en valgfri tidligere versjon.
  • å kunne koble på en kommentar til versjoner
  • å kunne skille mellom versjoner som kun er lagret som utkast og versjonene som på et tidspunkt er blitt publisert (gjerne med perioden det var publisert i siden det ville hjulpet vår (Gjensidiges) juridiske avdeling).

Det eksisterer en relevant supportsak #2850 (for nav.no) som sannsynligvis blir løst og tilgjengelig i Content Studio i 7.1. Midlertidig kan dette løses via Data Toolbox.

Hei Rolf!

Mange ting på en gang her, men ja dette er relevant. Vi har allerede backlog på flere av punktene du nevner.
Kommer tilbake med mer info her ettersom vi skrider frem.

Here are some early screen shots from the new “version history” widget.
It will be combined with the ability to write “change log message” when publishing and the new workflow states ( IN_PROGRESS and READY).


Basic view


Details of a published version


After “create new version from this”

2 Likes

Ah, nice! :smiley:

What do the icons mean, the triangle, the branching icon and the V?

And in the basic view example, there are two version bound by the border that you can create a new version from. What does that mean?

You can create New version from any selected version. The borders indicate current draft/published version

XP7.1 support everything you listed except:

  • Diffing
  • Chronologic version history when you do restores

Both are in the backlog. Hope to be fixed in 7.2/3.

1 Like