Hva er minimum innhold i en application jar?

Enonic version: 6.14.3
OS: Windows (sic)

Dagens application.jar virker ikke så developer friendly. Vi har en applikasjon som bare består av javascript, css, gif’er og html. Hvorfor må application jar inneholde masse java klasser og annet som ikke er noe vi har generert ?

Kan dere gi en minimum application.jar for et slikt senario med en enkel html5 applikasjon uten noe java kode eller annet ekstre ?

Applications do not need to contain any java code.
A good example of the minimum for an application is the starter-vanilla: https://github.com/enonic/starter-vanilla
It does not contain any code or special resources. Only empty folders to help with the structure of an app.

But about the java classes that you see when you inspect the content of the jar produced. I guess they are coming from libraries your application is including (lib-content, lib-portal, …)

2 Likes