Ønsker anbefalinger rundt Backup/Restore

Enonic version: 7.0

(Enonic: Send gjerne svar på mail dersom det er å foretrekke).

Vi må planlegge rutiner for backup, restore, recovery av vår cluster-installasjon.
Spørsmål i den forbindelse:

  • Hvilke backup-rutiner har Enonic på sin egen installasjon, har dere noen anbefalinger? Andre som har noen anbefalinger?

  • Antar vi bør ta snapshots og inkrementell blobstore-filkopi daglig. Men hvor ofte skal vi starte på nytt? Jo ferskere, komplett backup vi har jo færre steg må kjøre for å inkrementelt bygge opp innholdet.

  • Vi må automatisere at blobstore-backup og snapshot skjer samtidig. Kan vi automatisere hvor ofte man starter på nytt, med ny initiell backup - noen tips der?

  • Må vi reindeksere etter en restore?

  • Burde vi lagre snapshot på et annet fileshare enn blobstore, som ekstra backup?

Takker for tips.

Slik gjør vi det hos oss på 6.15 i cluster (etter hva jeg har skjønt så er det ikke noen vesentlige endringer i 7.0 rundt dette?)

  • Kjører automatisk snapshots hver time med https://market.enonic.com/vendors/enonic/snapshotter som også automatisk rydder opp i snapshots og arkiverer de pr døgn, og uke.
  • Tar inkrementell backup av /repo/blobs en gang pr døgn
  • Tar backup av /snapshots en gang pr døgn

Snapshottene lagres på et felles share som alle nodene har tilgang til og /repo/blobs replikert mellom alle nodene. Trenger ikke gjøre reindex etter en restore.

I tilfellene du skal ta restore må /blobs være nyere enn selve snapshoten, ellers blir det skikkelig krøll pga alle versjonene som lages. Hvis du f.eks logger inn etter at du tar backup av /blobs og så tar en snapshot som du restorerer sammen med /blobs så får du ikke logget inn for da peker indeksen på en versjon av brukeren din som ikke finnes :slight_smile:

1 Like

Et lite spm Tommy, du sier at /repo/blobs replikeres mellom nodene? I dagens versjon gjør ikke XP noe replikering av blobs, men du må ha et delt/distribuert filsystem. Kanskje dere har dette?

Ja, vi bruker ADFS i Windows til å holde filene i sync

En generell anbefaling er snapshot hver time, og backup en gang i døgnet. Trenger ikke være noen kobling mellom når du kjører snapshot og backup da…

Ang inkremetell backup er det helt opp til dere hvordan det fungerer. Men man tar bare backup av filer så vi anbefaler å gjøre ting inkrementelt.